14
júl
Pamiatka Pánova
09:30 - 10:30
14.07.2024

Motto:
A keď nastala hodina, sadol si za stôl i dvanásti apoštolovia s ním. A povedal im: Túžobne som si žiadal jesť tohoto baránka s vami, prv ako by som bol trpel. Lebo hovorím vám, že ho už viacej nebudem jesť, až keď sa naplní v kráľovstve Božom. A vezmúc kalich poďakoval a povedal: Vezmite toto a rozdeľte medzi sebou. Lebo hovorím vám, že odteraz už nebudem nikdy piť z plodu viniča, dokiaľ nepríde kráľovstvo Božie. A vezmúc chlieb poďakoval a lámal a dával im a povedal: Toto je moje telo, ktoré sa za vás dáva, to čiňte na moju pamiatku. Taktiež i kalich, keď bolo po večeri, povediac: Tento kalich je tá nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa za vás vylieva.
Evanjelium podľa Lukáša 22 kapitola 14-20 verš