16
jún
Evanjelizačné zhromaždenie
10:30 - 11:00
16.06.2024

Motto:
A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Ameň.
Evanjelium podľa Matúša 28 kapitola 19-20 verš